Invitasjon til årsmøte 2023

Saksliste årsmøte Bekhterevforeningen Trondheim og Omegn 27.02.2023 kl 19 på Egon Prinsen

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av protokollfører(e)

 4. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med        protokollfører(e)

 5. Styrets årsberetning

 6. Regnskap med revisjonsberetning

 7. Innkomne forslag

 8. Handlingsplan for foreningens virksomhet

 9. Budsjett 2023

10.Valg av styre etter årsmøtets bestemmelser, og to varamedlemmer

11.Valg av to revisorer eller fagrevisor

12. Delegater med vara til landsmøtet i Bekhterev Norge 15.-16. april i Kristiansund. Vår forening har rett på fire delegater.

13. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte

14. Endring av vedtekter etter sammenslåing med Bekhterev Norge.

Forslag til saker må være mottatt av styret senest 13. februar. E-post: trondheim@bekhterev.no

Vi ønsker tilbakemelding om du ønsker å delta på møtet for å organisere nok plass.

Send oss påmelding på:

trondheim@bekhterev.no eller

Ring/sms til Leder:

Anita Sofie Hauknes

93408069

Sakspapirer sendes ved forespørsel

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.