Nye kurs!

Trondheim om omegn Bekhterevforening starter med nye kurs i å leve aktivt med egen sykdom i vann – bassengtrening.

15. mars starter vi opp nye kurs!

De som har deltatt på kursene fra jul og ønsker å fortsette trenger ikke gjøre noe som helst.

Gruppe 1 og gruppe 2 vil ha samme treningsopplegg og intensitet som tidligere.

Gruppe 3 vil få en litt mer intensiv trening.

Kurstidene blir slik:

Gruppe 1: 18:15-19:00

Gruppe 2: 19:10-19:55

Gruppe 3: 20:05-21:00

Spørsmål om treningsopplegget og gruppene kan rettes til:

Randi Solberg Lie 90581828

epost: randi.solberg.lie@bekhterev.no

For å melde deg på kurs som ny deltaker så sender du en epost til Randi, husk å skrive hvilken treningsgruppe du ønsker å være med på.

Nytt styre etter årsmøtet 27. februar

Vårt nye styre består av:

Leder: Anita Sofie Hauknes

Kasserer: Hans Westerheim

Sekretær: Gunnvald Myren

Styremedlem med ansvar for basseng: Randi Solberg Lie

Vara: Hanne-Jorunn Larsen

Invitasjon til årsmøte 2023

Saksliste årsmøte Bekhterevforeningen Trondheim og Omegn 27.02.2023 kl 19 på Egon Prinsen

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av protokollfører(e)

 4. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med        protokollfører(e)

 5. Styrets årsberetning

 6. Regnskap med revisjonsberetning

 7. Innkomne forslag

 8. Handlingsplan for foreningens virksomhet

 9. Budsjett 2023

10.Valg av styre etter årsmøtets bestemmelser, og to varamedlemmer

11.Valg av to revisorer eller fagrevisor

12. Delegater med vara til landsmøtet i Bekhterev Norge 15.-16. april i Kristiansund. Vår forening har rett på fire delegater.

13. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte

14. Endring av vedtekter etter sammenslåing med Bekhterev Norge.

Forslag til saker må være mottatt av styret senest 13. februar. E-post: trondheim@bekhterev.no

Vi ønsker tilbakemelding om du ønsker å delta på møtet for å organisere nok plass.

Send oss påmelding på:

trondheim@bekhterev.no eller

Ring/sms til Leder:

Anita Sofie Hauknes

93408069

Sakspapirer sendes ved forespørsel

VI TRENGER DEG SOM FRIVILLILG

Har du lyst til å være med å bidra som frivillig i Bekhterevforeningen Trondheim og omegn?

Vi har hatt stor økning i medlemsmassen vår og ønsker hjelp til å arrangere aktiviteter.

Som frivillig er du alltid sammen med flere. Og målet med aktivitetene er å gi gode opplevelser for våre medlemmer gjennom mestring, glede og samhold.

Eksempler på aktiviteter er turer i skogen, skiturer og turer på kafe.


Vi trenger frivillige til å sammen med oss planlegge og organisering aktivitetene.

Vi ser for oss 2-4 timer i måneden.

Ta kontakt om dette er noe for deg eller har spørsmål:

trondheim@bekhterev.no

Leder:

Anita Sofie Hauknes

93408069

Kurs for medlemmer våren 2023

Kursene blir lagt opp slik:

  1. Opptrening i vann, grunnleggende intensivtrening
  2. Opptrening i vann gruppe 1
  3. Opptrening i vann gruppe 2
  4. Opptrening i vann, videregående intensivtrening
  5. Bassengtrening videregående rolig i gruppe 1
  6. Bassengtrening videregående rolig i gruppe 2
  7. Intensiv bassengtrening videregående del 1

Første trening blir 4. Januar
Siste trening blir 7. Juni

Gruppe 1 og gruppe 2 vil ha samme treningsopplegg og intensitet som tidligere.
Gruppe 3 vil få litt lengre treningstid, og her blir treninga mer intensiv.

Treningstidene blir slik:
Gruppe 1: 18:15-19:00
Gruppe 2: 19:10-19:55
Gruppe 3: 20:05-21:00

Instruktører blir Hanne Gjærde og Synne Bentsen

Det koster kr 500,- for medlemmer å være med i vår.

Vi skal ha trening 21 onsdager frem mot sommeren.

Spørsmål om treningsopplegget og gruppene kan rettes til:

Randi Solberg Lie
90581828
epost: randi.solberg.lie@bekhterev.no

For å melde deg på så sender du en epost til Randi, husk å skrive hvilken treningsgruppe du ønsker å være med på.

Vi sender ut faktura på treningene ved oppstart.

NY MEDLEMSFORDEL!

Vi har nå fått avtale om ny medlemsfordel hos Heimdal Treningssenter.

Våre medlemmer kan få treningsavgift for kr 250,-/mnd uten bindingstid.

Link til innmelding: https://heimdalfys.ibooking.no/?page=signup

Velg Medlemskap lag/forening

Etter innmelding viser du ditt medlemskort fra oss som du finner i Gnist-appen ved første besøk på sentret. Du vil da få utlevert nøkkelkort.

Sentret tilbyr noe for alle og enhver.

Jeg har personlig prøvd Yoga, Kettlebells, Slyngetrening og egentrening (ikke organisert trening)

Min favoritt hittil er slyngetrening 😀

På hjemmesiden kan du finne mer info og timeplan for gruppetimene:

http://www.heimdaltreningssenter.no/

Du finner de også på Facebook:

https://www.facebook.com/heimdaltreningssenter

Det er også fysioterapeut til stede flere ganger i uken som kan hjelpe deg å sette opp et program som passer deg.