Hjelpemiddel-dag!

I samarbeid med Olavsgården, LHL Hjerneslag- ung, Parkinsonforeningen og MS foreningen
inviterer vi til hjelpemiddel-dag:

Torsdag 25. August kl 10-14, på Olavsgården. (Thoning Owesens gate 20)

Det vil bli muligheter til å se og prøve hjelpemiddel-sykler og småhjelpemidler.
Det vil også bli informasjon om dagtilbudet “å leve med en vedvarende helseutfordring»

Velkommen!

Se arrangementet på Facebook


https://quality-care.no/

https://bardum.no/
https://www.helseservice.as/
Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.