Kurs for medlemmene våren 2022

  1. Intensiv bassengtrening inkludert balansetrening
  2. Gode aktiviteter for oss med Bekhterev etter en pandemi
  3. Opplæring for nye tillitsvalgte i lokal Bekhterevforening

For mer informasjon om kursene ta kontakt med kursansvarlig Hans Westerheim, hans.westerheim

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.