Nytt styre etter årsmøtet 27.02.2024

Leder: Anita Sofie Hauknes

Kasserer: Hans Westerheim

Sekretær: Hanne-Jorunn Larsen

Styremedlem med ansvar for basseng: Randi Solberg Lie

Vara: Willy Hordvik

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.