Nytt styre etter årsmøtet 27. februar

Vårt nye styre består av:

Leder: Anita Sofie Hauknes

Kasserer: Hans Westerheim

Sekretær: Gunnvald Myren

Styremedlem med ansvar for basseng: Randi Solberg Lie

Vara: Hanne-Jorunn Larsen

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.